Найдено научных статей по теме — 15

Читать PDF
136.86 кб

Основні методичні підходи до викладання анатомії студентам факультету підготовки іноземних громадян

Князевич-чорна Т. В.
В роботі представлено основні методичні підходи та принципи до викладання анатомії з метою оптимізації навчального процесу та кращого засвоєння знань студентами факультету підготовки іноземних громадян у вищих медичних вузах.
Читать PDF
151.54 кб

Методичні засади викладання патоморфології в умовах інтернаціоналізації вищої медичної освіти

Гасюк А. П., Ройко Н. В., Новосельцева Т. В., Филенко Б. М., Проскурня С. А.
В статті відображено особливості викладання патологічної анатомії студентам іноземцям.
Читать PDF
328.44 кб

Фармакоекономіка: науково-методичні аспекти учбової дисципліни

Макаренко О. В.
Отмечено значение фармакоэкономических исследований в современных условиях стремительного научно-технического прогресса в области здравоохранения, повышения стоимости медицинской помощи и ограничения финансовых ресурсов во всех ст
Читать PDF
125.15 кб

МЕТОДИЧНі ПіДХОДИ ДО ОЦіНКИ ЯКОСТі ЛіКУВАННЯ ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВіЙ ТРАВМі

Педаченко Є. Г.
Читать PDF
338.04 кб

Дидактико-методичні аспекти підручника з математики для 1–6 класів

Ганна Янченко, Ольга Янченко
Читать PDF
437.37 кб

Методичні аспекти викладання іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах України (80-ті р

Алла Озерянська
Читать PDF
423.83 кб

Про деякі методичні аспекти навчання інформатики в школі та педагогічному університеті

Мирослав Жалдак
Читать PDF
159.58 кб

Методичні підходи до послідовності викладання і використання гістологічної термінології будови очног

Вадюк Р. Л.
Стаття присвячена питанням послідовності викладання будови очного яблука в курсі навчання студентів медичного факультету в межах кредитно-модульної системи з акцентом на коректному застосуванні нового списку гістологічної номенкла
Читать PDF
105.62 кб

Якість роботи сімейного лікаря: методологічні, методичні та практичні аспекти моніторингу первинної

Сергеева О. Ю.
На основі десятирічного моніторингу закладів загальної практики сімейної медицини, розташованих у сільській місцевості, виявлено, що підвищення якості допомоги відбувалося за рахунок: укомплектування діагностичним обладнанням, дос
Читать PDF
117.20 кб

Навчально-методичні заходи, що сприяють підготовці студентів до ліцензійного тестування «Крок» 1

Довгаль Г. В., Супонько Ю. В., Довгаль М. А., Снісар О. С.
В статті розкрито аспекти методичних заходів, що використовують на кафедрі анатомії людини ДЗ «ДМА МОЗ України» для покращення результативності студентів при здачі ліцензійного іспиту «Крок» 1.
Читать PDF
98.90 кб

Про поліпшення базового рівня педагогічної і методичної підготовки сучасного викладача.

Золотоус М. М.
Читать PDF
215.51 кб

Деякі особливості створення методичного комплексу для вищих навчальних закладів

Оксана Гладченко
Читать PDF
0.00 байт

Методичні аспекти прогнозування сольового режиму зрошуваних земель на прикладі Фрунзенського масиву

Г. П. Євграшкіна, Т. В. Сібуль
Движение воды и солей в зоне аэрации в условиях орошения описывается уравнениями движения и сохранения массы вещества.
Читать PDF
0.00 байт

Науково-методичні аспекти викладання фармакології хіміотерапевтичних засобів студентам стоматологічн

Довгань Р. С.
При читанні лекцій, проведенні практичних занять особливу увагу необхідно приділити розділу, присвяченому фармакології хіміотерапевтичних засобів, які запобігають розвитку патогенних мікроорганізмів і попереджають або ліквідують з
Читать PDF
0.00 байт

Науково-методичні основи викладання фармакології лікарських засобів, що впливають на тонус та скорот

Шумейко О.В., Клименко О.В., Шумейко М.В., Савченко С.Є.
Аналіз наукових досліджень і теоретичної бази фармакодинаміки і фармакокінетики засобів, що впливають на тонус і скоротливу активність міометрія свідчить про практичне значення для студентів патогенезу порушень скорочувальної функ