Найдено научных статей по теме — 12

Читать PDF

Основні методичні підходи до викладання анатомії студентам факультету підготовки іноземних громадян

Князевич-чорна Т. В.
В роботі представлено основні методичні підходи та принципи до викладання анатомії з метою оптимізації навчального процесу та кращого засвоєння знань студентами факультету підготовки іноземних громадян у вищих медичних вузах.
Читать PDF

Методичні засади викладання патоморфології в умовах інтернаціоналізації вищої медичної освіти

Гасюк А. П., Ройко Н. В., Новосельцева Т. В., Филенко Б. М., Проскурня С. А.
В статті відображено особливості викладання патологічної анатомії студентам іноземцям.
Читать PDF

Фармакоекономіка: науково-методичні аспекти учбової дисципліни

Макаренко О. В.
Отмечено значение фармакоэкономических исследований в современных условиях стремительного научно-технического прогресса в области здравоохранения, повышения стоимости медицинской помощи и ограничения финансовых ресурсов во всех ст
Читать PDF

МЕТОДИЧНі ПіДХОДИ ДО ОЦіНКИ ЯКОСТі ЛіКУВАННЯ ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВіЙ ТРАВМі

Педаченко Є. Г.
Читать PDF

Дидактико-методичні аспекти підручника з математики для 1–6 класів

Ганна Янченко, Ольга Янченко
Читать PDF

Методичні аспекти викладання іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах України (80-ті р

Алла Озерянська
Читать PDF

Про деякі методичні аспекти навчання інформатики в школі та педагогічному університеті

Мирослав Жалдак
Читать PDF

Методичні підходи до послідовності викладання і використання гістологічної термінології будови очног

Вадюк Р. Л.
Стаття присвячена питанням послідовності викладання будови очного яблука в курсі навчання студентів медичного факультету в межах кредитно-модульної системи з акцентом на коректному застосуванні нового списку гістологічної номенкла
Читать PDF

Якість роботи сімейного лікаря: методологічні, методичні та практичні аспекти моніторингу первинної

Сергеева О. Ю.
На основі десятирічного моніторингу закладів загальної практики сімейної медицини, розташованих у сільській місцевості, виявлено, що підвищення якості допомоги відбувалося за рахунок: укомплектування діагностичним обладнанням, дос
Читать PDF

Навчально-методичні заходи, що сприяють підготовці студентів до ліцензійного тестування «Крок» 1

Довгаль Г. В., Супонько Ю. В., Довгаль М. А., Снісар О. С.
В статті розкрито аспекти методичних заходів, що використовують на кафедрі анатомії людини ДЗ «ДМА МОЗ України» для покращення результативності студентів при здачі ліцензійного іспиту «Крок» 1.
Читать PDF

Про поліпшення базового рівня педагогічної і методичної підготовки сучасного викладача.

Золотоус М. М.
Читать PDF

Деякі особливості створення методичного комплексу для вищих навчальних закладів

Оксана Гладченко