СТЕАТОЗ

Предыдущий термин:
СТЕАТ- , CTEATO

Следующий термин:
СТЕАТОМА

Содержание:

Найдено 1 определение:

СТЕАТОЗ

staelosis) - инфильтрация гепатоцитов жиром. Данное состояние может наблюдаться во время беременности, при алкоголизме, нарушении питания или развиваться в результате приема некоторых лекарственных веществ.

Оцените определение:

Источник: Оксфордский толковый словарь общей медицины, 2002 г

Найдено научных статей по теме — 12

Читать PDF

Стеатоз і стеатогепатит — тригери печінкового фіброгенезу?

Степанов Ю.М., Філіппова О.Ю.
У статті відображено сучасні погляди на процеси фіброгенезу у пацієнтів із жировою хворобоюпечінки. Показано, що стеатоз та стеатогепатит є основними тригерами процесу фіброгенезу.
Читать PDF

Стеатоз і стеатогепатит — тригери печінкового фіброгенезу?

Степанов Ю.М., Філіппова О.Ю.
У статті відображено сучасні погляди на процеси фіброгенезу у пацієнтів із жировою хворобоюпечінки. Показано, що стеатоз та стеатогепатит є основними тригерами процесу фіброгенезу.
Читать PDF

Очаговый стеатоз печени как осложнение трансплантации островковых клеток поджелудочной железы при са

Берсенев А.В.
Читать PDF

Очаговый стеатоз печени как осложнение трансплантации островковых клеток поджелудочной железы при са

Берсенев А.В.
Читать PDF

Морфологічні параметри неалкогольного та алкогольного стеатогепатитів у хворих із патологією біліарн

Філіппова О.Ю.
Морфлогічні зміни печінки у хворих з неалкогольними та алкогольними стеатогепатитами мають багато спільного, проте ступінь їх тяжкості при АСГ більш виражена.
Читать PDF

Морфологічні параметри неалкогольного та алкогольного стеатогепатитів у хворих із патологією біліарн

Філіппова О.Ю.
Морфлогічні зміни печінки у хворих з неалкогольними та алкогольними стеатогепатитами мають багато спільного, проте ступінь їх тяжкості при АСГ більш виражена.
Читать PDF

Ефективність комплексної терапії у хворих на стеатогепатит за наявності метаболічного синдрому і хро

Вірстюк Н.Г., Сенютович Н.Р., Нейко В.Є.
За результатами лікування 61 хворого на стеатогепатит за наявності метаболічного синдрому і хронічного некаменевого холециститу встановлено, що включення до базової терапії препаратів урсодезоксихолев
Читать PDF

Ефективність комплексної терапії у хворих на стеатогепатит за наявності метаболічного синдрому і хро

Вірстюк Н.Г., Сенютович Н.Р., Нейко В.Є.
За результатами лікування 61 хворого на стеатогепатит за наявності метаболічного синдрому і хронічного некаменевого холециститу встановлено, що включення до базової терапії препаратів урсодезоксихолев
Читать PDF

Клинические особенности стеатоза печени у больных с патологией желчевыводящих путей

Филиппова А.Ю.
Клиническое обследование проведено у 90 пациентов с диагнозом стеатоз печени в сочетании с патологией желчевыводящих путей. Большинство обследованных пациентов 67,8 % составили женщины.
Читать PDF

Клинические особенности стеатоза печени у больных с патологией желчевыводящих путей

Филиппова А.Ю.
Клиническое обследование проведено у 90 пациентов с диагнозом стеатоз печени в сочетании с патологией желчевыводящих путей. Большинство обследованных пациентов 67,8 % составили женщины.
Читать PDF

Антиоксидантно-прооксидантний статус у хворих на неалкогольний стеатогепатит у поєднанні з цукровим

Скрипник І.М., Маслова Г.С., Гавловський О.Д., Мандрика Л. Ю.
Актуальність проблеми лікування НАСГ зумовлена загальносвітовою тенденцією до зростання розповсюдженості осіб із надмірною вагою та ожирінням, що можна вважати одним із найвагоміших факторів ризику жи
Читать PDF

Антиоксидантно-прооксидантний статус у хворих на неалкогольний стеатогепатит у поєднанні з цукровим

Скрипник І.М., Маслова Г.С., Гавловський О.Д., Мандрика Л. Ю.
Актуальність проблеми лікування НАСГ зумовлена загальносвітовою тенденцією до зростання розповсюдженості осіб із надмірною вагою та ожирінням, що можна вважати одним із найвагоміших факторів ризику жи

Узнай стоимость написания

Ищете реферат, курсовую работу, дипломную работу, контрольную работу, отчет по практике или чертеж?
Узнай стоимость!