ГЕПАТОЦИТ

Найдено 1 определение
ГЕПАТОЦИТ
hepatocyte) основная клетка печени: крупная клетка, выполняющая различные метаболические функции, включая синтез и накопление различных необходимых организму веществ, обезвреживание токсичных веществ и образование желчи. (Гепатоциты очень богаты митохондриями, элементами эндоплазматического ретикулума, комплексами Гольджи и отложениями гликогена - ред.)

Источник: Оксфордский большой толковый медицинский словарь. 2001

Найдено схем по теме — 1

Найдено научных статей по теме — 15

Читать PDF
1,007.50 кб

Экспрессия маркерных генов гепатоцит-подобными клетками, дифференцированными из мезенхимальных ствол

Скуратов А.Г., Петренев Д.Р., Кондрачук А.Н.
Цель: исследовать экспрессию маркерных генов гепатоцит-подобными клетками, дифференцированными из мезенхимальных стволовых клеток (МСК). Материалы и методы.
Читать PDF
192.17 кб

Антиоксидантна система гепатоцитів щурів за умов виразкових уражень шлунка

Дворщенко К. О., Бервен О. Л., Гайда Л. М., Степанов Ю. В.
Встановлено, що за умов етанолової та стресової моделей виразки шлунка у гепатоцитах щурів активність ферментів антиоксидантної системи зазнавала різнонаправлених змін в залежності від моделі виразкоутворення.
Читать PDF
622.61 кб

Особливості плоїдності ядерної ДНК гепатоцитів у щурів різного віку за умов хронічного токсичного ге

Рикало Н. А., Полінкевич С. Г.
За допомогою методу проточної цитометрії була визначена плоїдність ядерної ДНК у щурів різних вікових груп на тлі хронічного токсичного гепатиту.
Читать PDF
76.87 кб

Морфофункціональна характеристика гепатоцитів при трансплантації кріоконсервованої плаценти

Прокопенко О. О.
Читать PDF
403.07 кб

Атеросклероз - болезнь гепатоцита

Лазебник Л. Б.
Читать PDF
293.37 кб

Влияние озонирования на содержание гликогена в гепатоцитах и лимфобластах в печени мышей линии AKR

Помаскин О. Б., Иванов С. В., Перминов А. С.
Читать PDF
191.72 кб

Натуральные киллеры и апоптоз гепатоцитов при хронических вирусных гепатитах

Мироджов Г. К., Авезов С. А., Одинаев Р. И., Абдуллаева З. М.
Читать PDF
100.11 кб

Проникність плазматичних мембран гепатоцитів та еритроцитів в динаміці ураження щурів карбофосом

Бойко Л. А., Фіра Л. С., Лихацький П. Г., Василишин Н. А.
В експерименті на тваринах, уражених карбофосом, встановлено, що тридцятиденне застосування токсиканта призводить до цитолізу гепатоцитів, про що свідчить підвищення у сироватці крові активностей амінотрансфераз та лужної фосфатаз
Читать PDF
210.51 кб

Каріометричні показники гепатоцитів свиней при згодовуванні ферментних препаратів

Гуцол А.В., Кирилів Я.І., Мазуренко М.О., Гуцол Н.В., Ремінний О.І.
Показано, що ферментні препарати мацеробацилін та міназа в раціоні свиней сприяють збільшенню розмірів ядер гепатоцитів, а мацераза та МЕК-3 зменшенню їх, а також зумовлюють тенденцію до збільшення кількості ядер на 1 мм2і вірогід
Читать PDF
449.05 кб

Структурно-функціональні зрушення в ліпідах гепатоцитів і крові неонатальних телят за діареї та ліку

Калачнюк Л.Г., Басараб І.М., Мельничук Д.О., Мельничук С.Д., Калачнюк Г.І.
Показано, що традиційне лікування (ТЛ) протягом 10 15 днів не дозволяє сповна нормалізувати зрушений вміст загальних ліпідів (ЗЛ) та їх компонентів холестеролу (Х), холестеролу естерифікованого (ХЕ), триацилгліцеролів (ТАГ), есенц
Читать PDF
405.26 кб

Трансплантация гепатоцитов в лечении заболеваний печени настоящее и будущее

Иванов Д. В., Рязанов А. И., Хадарцев А. А.
Читать PDF
143.72 кб

Трансплантация гепатоцитов при наследственном дефиците VII фактора коагуляции

Берсенев А. В.
Читать PDF
0.00 байт

Разработана новая модель экспансии гепатоцитов человека in vivo

Григорян А. С.
Читать PDF
0.00 байт

Трансплантация гепатоцитов: клиническое наблюдение фатального портального тромбоза

Волков А. В.
Читать PDF
314.26 кб

Метаболічна терапія 3-кат-інпбітoрoм триметазидіном: оцінка функціонального стану гепатоцитів в дина

В статті наведені результати власних досліджень стосовно рішення проблеми оптимізаціі лікування хворих кардіологічного профілю з супутньою патологією органів травлення.

Похожие термины:

  • Цитолиза гепатоцитов синдром

    разрушение клеток печени, их неспецифическая реакция на действие повреждающих факторов. Приводит к развитию синдрома печеночной недостаточности, который является клиническим проявлением цитол
  • Гепатоциты

    (греч. hepar (hepatos) печень + kytos клетка) — клетки печени.